Северозападна Европа е идеалното място за водороден хъб?

В региона е съсредоточено търсенето на водород и има нужната зелена енергия за производството на чист водород